Az online közösség nyilatkozata a digitális együttműködésről

„Legyen szélessáv, adatvédelem és villanyáram.”

  

A XXI. század első évtizedének végén, negyvenhat év papír alapú élet, mikroblog és megosztások nélküli két zavaros évtized után a magyar web felhasználói visszaszerezték az interneten való önálló megjelenés jogát és képességét.

A magyar digitális közösség online jelenlétért vívott küzdelme a Matáv monopóliuma ellen folyó, dicsőséges, de végül profitba fojtott forradalommal kezdődött. A küzdelem a félig-meddig megnyitott piacok üzleti paktumaival folytatódott, és végül szabadság helyett kiszolgáltatottságba, önállóság helyett sávszélesség-korlátokba, felemelkedés helyett alacsony penetrációba, remény, bizakodás és testvériség helyett mély lelki, üzleti és emberi válságba torkollott. A magyar digitális közösség 2010 tavaszán még egyszer összegyűjtötte maradék életerejét, és a Facebookon sikeresen kinyilvánította egyöntetű akaratát.

A győzelmet a magyar emberek a régi rendszer megdöntésével és egy új rendszer, a Digitális Együttműködés Rendszerének megalapításával vívták ki. A magyar online közösség e történelmi tettével arra kötelezte a magyar Facebook oldalak, csoportok adminisztrátorait és a tumblászokat, hogy elszántan, megalkuvást nem ismerve és rendíthetetlenül irányítsák azt a munkát, amellyel Magyarország fel fogja építeni a Digitális Együttműködés Rendszerét.

Mi, a magyar Facebook oldalak, csoportok gazdái kinyilvánítjuk, hogy a demokratikus online akarat alapján létrejött új szélessávú digitális rendszert azokra a pillérekre emeljük, amelyek nélkülözhetetlenek a boldoguláshoz, az emberhez méltó élethez és összekötik a sokszínű digitális közösség tagjait. Facebook, Twitter, Tumblr, Turulcsirip és Szörcs lesznek közös jövőnk tartóoszlopai.

A Digitális Együttműködés Rendszere minden online felhasználó számára nyitott, egyaránt részesei a szélessávon innen és túl élő magyarok. Lehetőség mindenki számára és elvárás mindenki felé, aki a magyar weben él, dolgozik és vállalkozik.

Szilárd meggyőződésünk, hogy a Digitális Együttműködés Rendszerében megtestesülő összefogással képesek leszünk megváltoztatni a felhasználók jövőjét, erőssé és sikeressé tenni az online közösséget. Ez a roppant erőket felszabadító összefogás minden internet-előfizetőt, legyen bármilyen korú, nemű, vallású, politikai nézetű, éljen bármely pontján a világnak, nagy reményekre jogosít, és hosszú évtizedek után megadja a lehetőséget, hogy az online közösség tagjai végre megvalósíthassák saját céljaikat. Erre tesszük fel életünk most következő éveit.

„Legyen szélessáv, adatvédelem és villanyáram.”   A XXI. század első évtizedének végén, negyvenhat év papír alapú élet, mikroblog és megosztások nélküli két zavaros évtized után a magyar web felhasználói visszaszerezték az interneten való önálló megjelenés jogát és képességét.
More comments here
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...