Ha akarod, vedd el tőlem ezt a poharat

Jézus, Júdás, Getsemáné, árulás, sors, pohár

– Nincs más út? – kérdezte a férfi a sötétben. A másik megrázta a fejét, aztán rájött, ez most nem látható. – Nincs – mondta végül.
– De… elűzhetnénk a betolakodókat. Nemzetünk újra szabad lehet, mint volt. A törvényeink szerint élhetnénk, ahogy őseink. Hitünk erős, és a világ erre szomjazik. Te lehetnél, uram, a királyunk.
– Az én királyságom nem e földről való – válaszolta a fiatal férfi. – Megtehetnénk mindazt, amit javasolsz. De nem volna mindegy, hogy a király Rómában vagy Jeruzsálemben lakik? Azt gondolod, nem folytatódna ugyanúgy a szenvedés, ahogy eddig, ha csupán a főváros neve és népének szokásai változnának?


– A rómaiak gazemberek, pusztulniuk kell.
– A rómaik teszik a legnagyobb szolgálatot a keresztnek.
A másik férfi felmordult. – Kereszt?
– Inri – mondta csendesen.
– Nem értelek, uram.
– Jesus Nazarenus Rex Judaeorum.
– Hát mégis királyként akarsz meghalni? Készüljek a harcra, uram? Ha elbukunk is, jó ügyért ontunk vért, és én halálig követlek.

– Mást kérek tőled, barátom. Azt hiszem, jóval nehezebbet. Közre kell működnöd a halálomban.

A szakállas, vad férfi visszahőkölt. Hosszú csönd ült közéjük.
– Miért, uram?
– A próféta, aki ősz szakállal várja a mennyek országát, inkább nevetséges, mint hiteles. Botra támaszkodva, asszonnyal és gyerekekkel körülvéve ki hinné el, hogy a fenyegetésem valódi?
A másik felcsattant: – És egy római keresztre ácsolva ki hinné el, hogy hatalmad nem e földről való?
– Épp azok, akik ácsolták a keresztem. Lesz egy férfi, aki ma még ízig-vérig zsidó és farizeus. Ő oldozza majd fel testvéreimet a hit súlyos láncai alól. Ő mondja ki, hogy az üdvözüléshez elég nem tenni mással azt, amit tenmagadnak nem kívánnál. Hogy a Tóra hatszáztizenhárom szabálya összefoglalható annyival, hogy szeresd felebarátodat. És ő járja körbe hitemmel az ismert világot. Elhiteti mindenkivel, hogy harmadnapra feltámadtam a halálból, és uralkodom mindörökké.

– Mit tehetek most érted, uram?
– Neved gyűlöletes lesz a tettért követőim között. A pokol legmélyebb bugyrába száműznek képzeletükben, neved undorral köpik ki évszázadokon át.
– A nevem nem számít, uram, ha szolgálhatlak.
– A rómaiak kezére kell adnod, és elhitetni velük, uralmukra török.
A szakállas felszisszent.
– Ugyan mit törődnek a sólyomképűek néhány szakadt halásszal? Megkorbácsoltatnak majd képtelen állításaimért és kihajítanak.
– Ha jól tudom, bejárásod van az ellenállók táborába is. Hát színezd ki tetszésed szerint közös történetünket. Tudom, képes vagy rá a nélkül, hogy őket bajba sodornád.

A szakállas újra hallgatott. Végül rekedten szólalt meg: – Ki vagy te valójában?
– Csak egy tanító. A világ sorsa megrekedt. Az új hit azonban kizökkenti az embereket a tespedtségből. Halálunk szükségszerű, hogy százezrek élhessenek biztonságban. Hű követőm, tudom, életed áldoznád Izrael szabadságáért. Mégis azt kérem, áldozd fel magad velem együtt egy sokkal elvontabb, mégis nemesebb ügyért. Az emberiség sorsa ma e kertben dől el, és bármennyire is azt hiszik majd, énrajtam múlik, magam tudom, a döntés kezedben van. Vállalod-e a súlyos terhet?

A szakállas tétovázott, mielőtt megszólalt:
– Uram, ha nem távozhat el tőlem ez a pohár, hanem ki kell innom, legyen meg a te akaratod. Vállalom.
– Akkor menj! – érintette meg a férfi szakállas társa vállát. Az nehézkesen felegyenesedett és a kert kijárata felé indult. 

Sorry, you need to install flash to see this content.
– Nincs más út? – kérdezte a férfi a sötétben. A másik megrázta a fejét, aztán rájött, ez most nem látható. – Nincs – mondta végül. – De... elűzhetnénk a betolakodókat. Nemzetünk újra szabad lehet, mint volt. A törvényeink szerint élhetnénk, ahogy őseink. Hitünk erős, és a világ erre szomjazik. Te lehetnél, uram, a királyunk. – Az én királyságom nem e földről való – válaszolta a fiatal férfi. – Megtehetnénk mindazt, amit javasolsz. De nem volna mindegy, hogy a király Rómában vagy Jeruzsálemben lakik? Azt gondolod, nem folytatódna ugyanúgy a szenvedés, ahogy eddig, ha csupán a főváros neve és népének szokásai változnának?
More comments here
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...