Készségeimhez, képességeimhez illő pozíciót keresek

Hasznosulna a tudásom többek között:

Kreatív írással, kiadványszerkesztéssel, weblapok készítésével, karbantartásával, illetve a külső és belső kommunikáció megszervezésével, valamint online marketinggel kapcsolatos feladatokat elvégezve tudom növelni az ön bevételét.

Eddigi tevé­keny­ség

 • 2011. A Mediteam Szeged web­lap­já­nak elké­szí­tése és tartalmi frissítése
 • 2011– Ildiki wordpresses blogjának technikai karbantartása
 • 2011. Bajla wordpresses blogjának technikai karbantartása
 • 2009. A Buda­pesti Hide­ro­te­rá­piás Reha­bi­li­tá­ciós Gim­nasz­tika Ala­pít­vány web­lap­já­nak elké­szí­tése (gra­fi­kus: Art­mül­ler Ágnes)
 • 2009. A Makói Hagy­más Gaszt­ro­nó­miai Túra web­lap­já­nak elkészítése
 • 2005Makó város önkor­mány­za­tá­nak köz­tiszt­vi­selője, a Makói Hírek című heti­lap (tördelő)szerkesztője, a hiva­tal PR-​munkatársa
 • 2005. A Nép­szava Szép Szó mel­lék­le­té­nek külsős újságírója
 • 2004. „Valódi Műhely” A Sze­gedi Lukács Kör tör­té­nete (Áron Kiadó, Buda­pest, 2004.) című kötet megalkotása
 • 2004– A Szeviép-​Szeged NB I-​es női kosár­lab­da­csa­pa­tá­nak saj­tó­tit­kára, webmestere
 • 2001 – 2005. A Makói Hírek című heti­lap meg­bí­zott olvasószerkesztője
 • 2000 – 2001. A Sze­gedi Egye­tem című heti­lap újság­írója, szerkesztője
 • 1999 – 2001. A Dél­ma­gyar­or­szág című megyei napi­lap külsős újságírója

 CV

Töltse le önéletrajzomat PDF formában. (Say it in English, please!)

Ha a részletekre is kíváncsi…

Pályámat újságíróként kezdtem az egyetemi évek alatt Csongrád megye 100 esztendős napilapjánál. A szerkesztőségben tanultam meg a szakma alapjait, a kapcsolatteremtés, a pontos kérdezés, az információk ellenőrzésének műhelytitkait. A szerkesztőségben a város ügyeivel foglalkozó gyakornokként kezdtem, majd a véleményműfajokkal ismerkedtem meg. Egyetemi újságíróként szintén a véleményrovatot irányítottam, emellett a hallgatókat érintő kérdésekről írtam.

Makón olvasószerkesztőként kezdtem a helyi lapnál – itt nyertem bepillantást először a közszféra működésébe.

Egyetemi éveim végén egy önálló tudományos munkával adtam számot felkészültségemről – az anyag összeállítása során újságírói tudásomra is szükség volt a kutatói felkészültség mellett. Ekkor ismerkedtem meg jobban a kiadványszerkesztés alapjaival is.

Első rendszeres weblapépítő és menedzselő munkámat a szegedi profi női kosárlabdacsapattól kaptam. A lányok honlapja végigkísérte a webes elvárások, illetőleg saját felkészültségem változásait. Amellett, hogy technikailag előkészítettem a weblapot, rendszeres tudósításokkal és fotókészítéssel is segítettem, hogy a szurkolók naprakész információkat kapjanak a lányokról.

Köztisztviselőként az intézményi kommunikációval ismerkedtem meg. A város hetilapjának szerkesztése mellett a sajtótájékoztatók megszervezésében, PR-események menedzselésében, kiadványok készítésében és kreatív szövegek írásában mutathattam meg tehetségemet. Különösen büszke vagyok arra a kezdeményezésemre, amelynek köszönhetően a város létrehozta a fiatal költők számára a Makói Medáliák alkotói díjat.

Motivációs levél

Motivációs levelem segítségével még jobban megismerheti, mivel tudom segíteni az ön tevékenységét.

 Isko­lák

2004.
Sze­gedi Tudo­mány­egye­tem Böl­csé­szet­tu­do­má­nyi Kar böl­csész okle­vél magyar-​kommunikáció sza­kon (nyom­ta­tott sajtó és média­in­for­ma­tika szakirány)

2007.
Tót­fa­lusi Kis Mik­lós Nyom­da­ipari, Műszaki Szak­kö­zép­is­kola kiad­vány­szer­kesztő (OKJ 52 8429 01)

Tevékenységeim a közösségi médiában

Ezen az oldalon folyamatosan frissülve megtekintheti online tevékenységem.

 Kapcsolat

Lépjen velem kapcsolatba!

More comments here